Gebruik van Moldsandshapes.com is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op Moldsandshapes.com zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is en aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wij staan niet in voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken en grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Voor op Moldsandshapes.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Moldsandshapes.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.